Information från styrelsemöte 200226

Information från styrelsen till medlemmar från styrelsemöte 200226.

(bifogad som pdf längst ner på sidan)