Här finns alla handlingar från årsmöte 2021

Årsmötesinbjudan 2021
VKK årsmöte protokoll 2021.pdf