Försäkring och licens

Alla åkare i Växjö konståkningsklubb oavsett nivå omfattas av en olycksfallsförsäkring genom Svenska konståkningsförbundet fram till augusti det år de fyller 16. Försäkringen gäller vid träning och läger samt på vägen dit och hem.

Alla åkare som tävlar och testar (från i år även slingan-tävlingar) och alla åkare från det år de fyller 16 måste lösa licens för att kunna delta i föreningens aktiviteter. I licensen ingår en försäkring som gäller vid träning, läger och tävling samt på vägen dit och hem för den som är licensierad.

Växjö konståkningsklubb betalar in licensavgiften som sedan faktureras varje åkare. För närvarande är licensavgiften 350 kronor (höjd avgift säsongen 16/17) och faktureras ut under augusti eller september.

Om du inte längre vill delta i klubbens verksamhet måste du meddela detta före den 1 augusti - sedan betalas licensavgiften in och du kommer att faktureras.