Conny Larssons stiftelse för idrottsungdom

Stiftelsen har som ändamål att främja barn och ungdomar som deltar i Växjö Konståkningsklubbs tävlingsverksamhet.

  • Stiftelsen ska verka för sitt ändamål genom att dela ut belöningar i form av kontantpriser

- till de barn och ungdomar i Växjö Konståkningsklubb som under året visat goda prestationer och

- genom utlottning bland samtliga åkare i syfte att sprida belöningar och öka motivationen hos åkarna.

De kontantpriser som skall delas ut för goda prestationer ska, i den mån det är möjligt, fördelas över samtliga åldersgrupper inom barn och ungdomsverksamhet i Växjö Konståkningsklubb utifrån varje åldergrupps prestationsnivå.