Schema vt 2023

Tiderna fylls på efter hand så snabbt tränarna hinner. Vissa justeringar har behövt göras av olika anledningar. Viktigt att ni ser över era tider. Finns det avvikelser i schemat som inte stämmer kontakta erika@vaxjokk.nu

Träningstider VT 2023 (hemsida)