Schema Konståkningsskolan -VT 2023

Glöm inte göra frånvaroanmälan om ni inte kan komma på någon träning.

Frånvaroanmälan

KSK VT 2023 (Hemsida)