Schema Konståkningsskolan

Glöm inte göra frånvaroanmälan om ni inte kan komma på någon träning.

FrånvaroanmälanKSK VT 2022 (Hemsida)