Schema Konståkningsskolan -HT 2022

Glöm inte göra frånvaroanmälan om ni inte kan komma på någon träning.

Frånvaroanmälan

KSK HT 2022 (Hemsida)