Schema Konståkningsskolan

Glöm inte göra frånvaroanmälan om ni inte kan komma på någon träning.

FrånvaroanmälanKSK HT 2021