Träningstider vårterminen 2020

Träningstiderna finns numer på ett gemensamt schema för alla grupper. 
Det ligger på en flik som heter träningstider. Alla tider som det står TFG eller Nyb gäller 
er. Gruppindelnings kommer stå på en separat sida. 
Denna sidan kommer tas bort så småningom.