Anmälan till tävlingar

Inför varje termin bestämmer tränarna ett antal tävlingar som åkare från Växjö konståkningsklubb kan anmäla sig till. Listan över tävlingar finns här på hemsidan. Efter varje tävling står det vilka åkare som kan anmäla sig till respektive tävling (generellt C-åkare till stjärntävlingar, B-åkare till klubbtävlingar och A-åkare till särskilt tilldelade tävlingar). Har ni några frågor om tävlingsfördelningen, hör ni av er till Erika eller Ylva.

Inbjudan till tävlingen kommer ungefär en månad innan tävlingen ska anmälas och kommer då att skickas ut till en av åkarens föräldrarna via mejl (eller till åkaren själv om hon/han är över 18 och önskar så). Har ni något specifikt önskemål om vilken adress inbjudan ska mejlas till, får ni höra av er till jenny@vaxjokk.nu, annars blir det en av de adresserna som finns registrerad i adresslistan hos Växjö KK. 

När ni fått inbjudan har ni ungefär en vecka på er att svara om åkaren ska delta eller inte och sedan görs anmälan. Ett sista datum kommer att anges i mejlet. Svara oavsett om ni tackar ja eller nej till anmälan, så att någon anmälan missas Hör ni inte av er alls, görs ingen anmälan. 

En tävlingsavgift faktureras enligt listan nedan.


Om du blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan delta trots att du är anmäld till tävlingen:

För alla tävlingar ska du höra av dig senast kl. 15.00 tre dagar före tävlingens start på e-post jenny@vaxjokk.nu (dvs. onsdag för en tävling som startar på lördagen, det är start för hela tävlingen som gäller, inte specifika tävlingsklasser), så att arrangören kan meddelas. Då faktureras bara halva tävlingsavgiften (den andra halvan behålls av arrangörsföreningen i enlighet med Svenska konståkningsförbundets regler). Vid avanmälan efter detta, faktureras full avgift. I så fall räcker du att du meddelar medföljande tränare.

OBS! Tävlingsdeltagare som anmäler sig till tävlingen samtycker genom sin anmälan till att deras personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör uppgifterna och kan publicera bilder från tävlingen och prisceremonier.

Om du inte samtycker till detta, ska du kontakta Jenny, så att du inte anmäls till några tävlingar.


Anmälningsavgifter
(enligt Svenska konståkningsförbundets regelverk)

A-tävling

1 program                           525 kronor

2 program                           875 kronor

 

Klubbtävling

1 program                           425 kronor

2 program                           625 kronor

 

Stjärntävling 

1 program                           325 kronor

2 program                           525 kronor 

 

 
Underordnade sidor (1): Tävlingsfördelning Hösten 2017