Schema och gruppindelning HT 2019

Schemaändringar som sker tidigare än 48 timmar mailas ut. Ändringar som sker senare smsas ut.

Schema HT 2019