Tävlingar/Test‎ > ‎

Värendspiruetten 2018

Inbjudan till Klubbtävling Värendspiruetten 2018

TÄVLINGSPLATS

Växjö ishall, Bollgatan, Arenastaden, 352 46 Växjö

Inomhus, uppvärmd, 30 x 60m

TÄVLINGSDAGAR OCH PREL TIDER

Fastställande av startordning sker på fredag den 9/3 2018 kl. 17.00 i Växjö ishall.

Startordningarna publiceras på www.vaxjokk.nu samt http://www.skatesweden.wehost.se/17-18/

 

Lördag den 10 mars 2018                                                      kl. 08:15                        Möte för panelerna

                                                                                                        kl. 09:00 – 18:00        Tävling

Söndag den 11 mars 2018                                                     kl. 09:00 – 17:00        Tävling

TÄVLINGSKLASSER

Seniorer B1 Damer Kort (enligt ISU) och Fri

Seniorer B1 Herrar Kort (enligt ISU) och Fri

Seniorer B2 Damer Friåkning

Seniorer B2 Herrar Friåkning

Juniorer B1 Damer Kort (enligt ISU) och Fri

Juniorer B1 Herrar Kort (enligt ISU) och Fri

Juniorer B2 Damer Friåkning

Juniorer B2 Herrar Friåkning

Ungdom 15 B1 Flickor Friåkning

Ungdom 15 B1 Pojkar Friåkning

Ungdom 15 B2 Flickor Friåkning

Ungdom 15 B2 Pojkar Friåkning

Ungdom 13 B Flickor Friåkning

Ungdom 13 B Pojkar Friåkning

Miniorer B Flickor och Pojkar Friåkning

 

Juniorer A Damer Kort (enligt ISU) och friåkning

Ungdom 15 A Flickor Kort (enligt SKF) och friåkning

Ungdom 13 A Flickor Kort (enligt SKF) och friåkning

Miniorer A Flickor och Pojkar Friåkning

 

Anmälda B-åkare prioriteras. Åkare från Växjö konståkningsklubb samt åkare från klubbar inom ÖGKF prioriteras i första hand vid eventuell överanmälan. Bland anmälda A-åkare prioriteras de åkare som inte tävlar i A-tävlingarna.

TÄVLINGSREGLER

ISU Regulations 2017 och Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 2017/2018 för klubbtävling.

TESTKRAV

Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 2017/2018.

LICENSKRAV

Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 2017/2018.

MUSIK

Allra helst musikåtergivning från mp3-fil nedladdad från IndTA, mejlad mp3-fil eller i sista hand från medhavd CD. Musikuppspelningen kommer i första hand göras från dator.

För att undvika problem med skivor ser vi gärna att ni tillsammans med anmälan lägger in

åkarnas musik i IndTA (samma formulär som PPC-inmatningen) alternativt skickar musiken som en mp3-fil till e-mail adressen: tavling@vaxjokk.nu senast vid anmälningstidens utgång. Därefter kontaktar man arrangören om musiken behöver bytas ut.

Vänligen använd följande namngivningsstandard på inskickade/uppladdade filer: Tävlingsklass_SP/FP_FörnamnEfternamn_klubb.mp3.

 

Som ett alternativ till att mejla många filer kan vi erbjuda en länk till en klubbspecifik mapp dit filerna kan kopieras (Google Drive mapp). Har ni filerna lagrade i liknade ”moln-mappar” kan ni gärna dela ut nedladdningsrättighet till tavling@vaxjokk.nu så slipper ni kopiera.

 

OBS! Alla tävlande skall ändå ha med tävlingsmusik på CD i två (2) exemplar. Ett (1) exemplar som lämnas in till arrangören och ett (1) exemplar har åkaren med sig ut till isen.

Varje program (kort/fri) måste vara inspelat på separat disk. Observera att musiken inte får vara uppdelad på flera spår.

Alla skivor måste vara tydligt märkta med tävlingsklass, program (SP/FP), åkarens namn och förening samt den exakta speltiden (inte åktiden).

Musiken skall lämnas in till arrangören vid ankomst till ishallen.

PRISER

De tre bäst placerade åkarna i respektive kategori erhåller pris vid prisutdelning.

Samtliga deltagare erhåller minnesplakett eller motsvarande efter avslutad friåkning i Kiss & Cry.

PUL

Tävlingsdeltagare och funktionärer som anmäler sig till tävlingen samtycker till att deras personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören inom ramen för sin verksamhet, oavsett media form offentliggör uppgifterna och kan publicera bilder från tävlingen.

PLANNED PROGRAM CONTENT

Planned program content (PPC) fylls i på webben i IndTA i samband med anmälan till tävling. Observera att IndTA lagrar PPC, men att PPC måste läggas till varje ny anmälan. Säkerställ att PPC är uppdaterat i IndTA.

ANMÄLNINGSAVGIFT

625 kr för deltagare med 2 program, 425 kr för deltagare med 1 program.

Avgiften ska inbetalas senast 5 dagar efter anmälningstidens utgång på bankgiro 5464-2418, efter bekräftelse om deltagande av arrangören. Vid efteranmälan ska dubbel avgift erläggas.

ANMÄLAN

 

Anmälan till tävling görs via IndTA 2.0 systemet senast Måndagen den 19/2 2018

Anmälan ska innehålla personuppgifter, förening, tävlingsklass, planned program content (PPC), testnivå samt bevis på inbetald åkarlicens (samtliga uppgifter följer med åkaren i IndTA om allt är korrekt registrerat).

Anmälan som inte är komplett enligt ovan betraktas som efteranmälan och dubbel anmälningsavgift ska betalas.

Vid för stort deltagarantal begränsas antalet deltagare enligt prioriteringarna som angetts under Tävlingsklasser.

Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång gäller delvis återbetalning av anmälningsavgift enligt Svenska konståkningsförbundets Tävlings- och uppvisningsregler, § 119.

ARRANGÖREN

Växjö konståkningsklubb

Tavling@vaxjokk.nu, Tävlingsledare 070-9834098, Kristina

LOGI

Närbelägna hotell är Scandic Växjö samt Quality Hotel Royal Corner.

TRANSPORT

Inga transporter kommer att ordnas då det är gångavstånd mellan arenan, järnvägsstationen och hotellen.

MÅLTIDER

Lättare förtäring finns att köpa i kiosken.

UPPLYSNINGAR

För information hänvisas till:

tavling@vaxjokk.nu

Underordnade sidor (1): Arbetsschema Värendspiruetten
Comments