Schema Växjö sommarläger v. 32

Schemat och grupper ligger i bifogad pdf. 
Isschemat är i grunden densamma men eftersom fysen är 3 dagar är det olika schemablad. 
Schemat och grupper uppdaterade 190803

Ċ
Kristina Hedenfalk,
3 aug. 2019 10:36
Ċ
Kristina Hedenfalk,
30 juli 2019 03:28
Comments