Kick off 2016

Årets kickoff har vi söndagen den 28 augusti kl. 16.00 i konferenslokalen, Tipshallen, med efterföljande arbetsgruppsträff för alla arbetsgrupper.

Alla åkare träffas i C-hallen för gemensam aktivitet.

K-skate kommer att finnas på plats under eftermiddagen.

Mer information kan komma att läggas till här, men boka in datumet för det är viktigt att så många som möjligt deltar.