Viktig information om Växjö ishall

Vi i styrelsen har haft ett möte med tjänstemännen på fritidsförvaltningen samt politikerna i fritidsnämnden. 

Syftet med mötet var att delge dem vår situation i ishallen. Vi berättade att vi endast har ett omklädningsrum 
och en toalett för alla våra åkare samt de inte så trevliga allmänna toaletterna som är iskalla. 

Vi pratade också om avsaknaden av en permanent fyslokal. Vi tog foton på alla våra utrymmen i ishallen för att visa våra lokaler och deras brister. 
Tex så har fönstret i omklädningsrummet byggts igen i och med att Icon byggs precis utanför. Det finns alltså inget fönster alls i omklädningsrummet. 

Efter en kontroll av ishallen har de översta raderna på läktaren spärrats av pga att de är för långt från nödutgångar. 
Dessutom har rullstolsplatserna blivit utdömda pga säkerheten. 

Med andra ord kommer det med tanke på såväl publikantal som säkerhetsaspekt inte fungera att ha något evenemang i Växjö ishall för oss som det ser ut nu. 

Vi i styrelsen tar de här frågorna på största allvar och vi blev väl bemötta och lyssnade på under vårt möte. Vi är lovade en återkoppling i februari. 

Vid frågor går det bra att kontakta annica@vaxjokk.nu