Växjö KK‎ > ‎Arbetsgrupper‎ > ‎

Arbetsgruppsbeskrivning

Skridskoskolan
Skridskoskolan bedrivs 3 dagar/vecka måndag, fredag och lördag.
Gruppen ansvarar för skridskoskolans verksamhet.
Arbetsuppgifter kan vara: inbjudan och anmälan, gruppindelning, närvaro, avgifter, kontakt med skridskoskoletränare, kontakt med huvudtränare mm
 
Information, Kommunikation och utbildning
Denna grupp arbetar med intern och extern kommunikation, inklusive hemsidan och sociala medier. Gruppen ansvarar även för administrering av utbildningar.
 
Intäkter och Marknadsföring
Denna grupp ansvarar för sponsorer, försäljningsaktiviteter och marknadsföring.
 
Kiosk
Kiosken är öppen under skriskoskoletid och vid andra arrangemang som tävling, shower mm.
Kioskgruppen ansvarar för att ett kioskschema upprättas, inköp, kontakt med leverantörer, hantera kassan mm.
 
Läger
Gruppen planerar och administrerar klubbens alla läger. Kontakt med tränare, istider, anmälan, catering, schemaläggning mm.
 
Tävling
Tävlingsgruppen ansvarar för arrangemang av tävlingar och test.
Teknik, planering, inbjudan, arbetsscheman, domarkontakt mm
 
Skridskor och utrustning
Gruppen ansvarar för skridskouthyrning, slipning, försäljning av Teijas lager, hjälp med beställning av nya skridskor, sy mm
 
Service och underhåll
Denna nya grupp hjälper till med praktiska uppgifter vi har i verksamheten så som att till ex sätta upp en hylla, ha kontakt med vaktmästarna, upprätta ett städschema fördelat på olika grupper mm.
 
Trivsel
Ansvarig för klubbens trivsel och planering av shower, avslutningar, resor ex SM i konståkning mm.