Aktuellt‎ > ‎

Omklädningsrum

Då Växjö konståkningsklubb har vuxit de senaste åren (vilket naturligtvis är väldigt roligt) har vi även behövt fundera runt miljön i omklädningsrummet. 
I dagsläget är det 96 åkare som har sin back i ett omklädningsrum på ca 25 kvadratmeter. 

Även om inte alla åkare är där samtidigt så blir det mycket spring fram och tillbaka och många gånger är omklädningsrummet den plats där åkarna 
uppehåller sig mellan passen. Miljön tenderar att bli högljudd och i kombination med ovan nämnda spring in och ut ur omklädningsrummet ser vi oss 
nödgade att vidta åtgärder för att minska detta. 

I ett led att göra omklädningsrummet mer inkluderande och öppet har bänkarna i mitten tagits bort. Grupperingar undviks och samtalen blir mer öppna.    
Bänkar placeras istället utmed väggarna i så stor utsträckning som möjligt, vi behöver då ta bort vissa hyllsektioner där det idag står backar. Viss väggyta 
har också försvunnit då vi har fått en nödutgång från omklädningsrummet.

Sammanfattningsvis kan inte alla 96 åkare ha sin back i omklädningsrummet. Plats för back i omklädningsrummet prioriteras härefter till åkare som tränar 
mer än 3 pass per vecka. Grundkravet är att man kan knyta sina skridskor själv och äldre åkare som tar sig till och från träning på egen hand kommer att 
prioriteras före yngre som har vuxen följeslagare.  

Detta innebär att åkare i TFG 1, TFG 3 och KSK i fortsättningen kommer att få ta hem sina backar och förvara dessa hemma. Då åkare i TFG 1 och 3 alltid har vårdnadshavare/vuxen med sig har vi gjort bedömningen att detta minskar spring in och ut i omklädningsrummet samtidigt som vi minskar på antalet backar 
som behöver förvaras i omklädningsrummet. För KSK motiveras detta med att dessa grupper tränar 2 ggr per vecka samt att tiderna ligger på ett sådant sätt att 
man i huvudsak inte åker direkt från skola till träning. 

Dessa förändringar träder i kraft omgående och arbetet med att ändra placering av backar har redan börjat. Vi ber därför berörda åkare att omgående ta hem sina backar.

Då backarna kan upplevas som klumpiga och otympliga vill vi gärna från VKK:s sida tipsa om de mer ergonomiska ryggsäckar och väskor som finns att köpa. 

https://teijasskateshop.com , välj väskor i menyn till vänster. Hos Teija har vi i Växjö Konståkningsklubb rabatt. Rabattkoden har skickats ut i nyhetsbrevet september 2018. 
Har du inte kvar koden går det bra att maila till ingela.erlandson@hotmail.com

http://www.k-skate.se/, välj väskor i menyn. Här har vi tyvärr ingen rabatt.

Vi förstår att detta kan kännas som ett steg tillbaka för berörda grupper. Vi hoppas på förståelse och en helhetssyn då vi gör detta för att verka för en lugnare 
och mer harmonisk miljö för våra tränare och de åkare som tillbringar en stor del av sin fritid här. I förlängningen gynnas alla åkare. De åkare som idag får 
förvara sin back hemma är de som i framtiden kommer att få ha sin back i  omklädningsrummet. Ett omklädningsrum där glöd, glädje och gemenskap frodas 
i en lugnare och mer harmonisk miljö än vad vi har idag.


Med vänlig hälsning
Tränare och Servicegruppen